Monday, October 12, 2009

Siapa lantik Speaker Perak

R Ganeson itu Speaker Dewan Undangan Negeri Perak. Siapa kata ?

Perintah Tetap Dewan Undangan Negeri Perak menyatakan, Speaker dilantik oleh ahli Dewan dan tidak ada sesiapa yang lain diberi kuasa berbuat demikian.

Siapa yang melantik Ganeson ?

Bukankah ini bermakna V.Sivakumar masih dikira sah sebagai Speaker.

Perkara seperti inipun memaksa mahkamah mengambil masa yang agak panjang untuk diselesaikannya. Berbelit-belitkah undang-undang tersebut untuk ditafsirkan oleh mahkamah.

No comments: