Tuesday, January 26, 2010

Gambar kedai capati bapa Kalimullah

Gambar kedai capati bapa Kalimullah.

Bukan semua bangunan kembar ini.

Cuma yang berwarna kuning, sebelah bawah dan ruang hadapan sahaja.

Bermakna 1/8 dari bangunan yang kelihatan.

Dahulu berwarna lain. Sekarang inilah rupanya. Tetapi orang lain yang berniaga dan bukan lagi capati.


1 comment:

Anonymous said...

Dulu mereka miskin, kini sudah kaya. Ini satu perubahan yang perlu dibanggakan.