Monday, February 23, 2009

Kerajaan Perak tidak sah ?

Terimakasih kepada pengunjung blog alkerohi yang memberikan kerjasama dalam pengundian yang dijalankan selama sebelas hari.

Walaupun blog ini kerdil, sejumlah 156 pengundi telah menyertainya. Perkara yang dibangkitkan adalah berkisar tentang negeri Perak.

Kerajaan baru Perak yang dilantik istana adalah
A.Sah
B.Tidak sah
C.Tidak tahu

22 pengundi (14%) telahmemilih A, 132 pengundi atau 84% memilih B dan 2 pengundi memilih C.

Terimakasih di atas kerjasama saudara-saudari.

No comments: