Tuesday, July 31, 2007

Bodoh, Monkey dan Goblok


Siapa Mereka Bertiga Ini ? Memperkenalkan, dari kiri:

1.Bodoh Bodoh Bodoh

2.Monkey Monkey Monkey

3.Goblok Goblok Goblok

Tiga kanak-kanak nakal ? Tiga juvana ? Tiga orang dewasa yang belum mumaiyyiz ? Dari Umphh!No atau Umm!No.

Diambil dari mob1900.blogspot.com/

No comments: