Friday, July 30, 2010

PKFZ : Sandiwara lagikah

Ling Liong Sik bekas Menteri Pengangkutan dituduh terlibat dalam kes PKFZ.

  • Jadikah dia dibicarakan, atau adakah keputusan bicaranya bakal meyerupai keputusan kes Perwaja-Eric Chia
  • Kenapa belum ada lagi pemimpin Melayu yang terlibat dalam kes PKFZ didakwa

Betulkah semakin ramai masyarakat gelisah dan seboleh-bolehnya tidak mahu hadir ke mahkamah Malaysia ?

No comments: