Sunday, August 5, 2007

Guru Mendera Kebal : AKK 2001 Karut

Akta Kanak-Kanak 2001 tidak terpakai kepada guru yang mendera pelajarnya. Semakin banyak kes seperti ini dilaporkan kepada media. Di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dalam kes-kes seperti ini. Tidak ada satu kes pun yang dikendalikan oleh JKM yang melibatkan guru.

Kenapa ?

Adakah guru mempunyai kekebalan atau Akta Kanak-Kanak 2001 tidak dapat dikuatkuasakan kepada guru ?

Banyak pihak yang mempersoalkan bidangkuasa JKM dan peranan AKK 2001. Mereka menyifatkan akta tersebut sebagai karut dan 'double-standard'. Atau, pegawai di JKM tidak tahu apa yang boleh mereka lakukan.

No comments: