Tuesday, January 15, 2008

Anak Angkat : Cara Memohon

Pasangan yang telah lama berkahwin tetapi tidak mempunyai anak sendiri boleh mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi tujuan memohon anak angkat.

Biasanya ada dua cara dalam mendapatkan anak angkat.

Pertama, pasangan telah mendapatkan anak dari keluarga kenalan atau orang tertentu. Kedua, memohon mendapatkan anak dari JKM.

Dalam kes pertama, mereka yang telah mendapatkannya dari keluarga pemberi anak hendaklah mempastikan mempunyai surat keizinan penyerahan anak berkenaan yang menyatakan bahawa pemberian anak kepada keluarga angkat adalah dengan sukarela. Keluarga kandung tidak akan memfailkan apa-apa permohonan untuk mendapatkan semula anak tersebut.
Bagi mereka yang ingin memohon anak dari JKM pula, perlulah melalui prosidur tertentu yang khidmatnya disediakan di setiap Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah di seluruh Malaysia.

Dalam kes-kes seperti ini pegawai dari JKM akan mendapatkan latarbelakang kesesuaian keluarga angkat dalam membela anak tersebut. Ini termasuklah kesihatan, pekerjaan, pendapatan, kasih sayang, tanggungan, keupayaan menyekolahkan, keadaan rumah dan sebagainya bagi mempastikan tidak berlakunya kes pengabaian, penderaan dan sebagainya.

Dalam proses kes kedua ini, keluarga atau pemohon yang terpilih akan diberitahu untuk melihat kanak-kanak yang akan diberikan kepada mereka di mana-mana Rumah kanak-Kanak keloloaan JKM. Sekiranya dipersetujui, segala dokumen akan dilakasankan untuk memenuhi kriteria perundangan.

Difahamkan pihak JKM akan sedaya upaya mendapatkan kanak-kanak seperti yang dipohon walaupun tidak seratus peratus tepat dari segi keinginan atau kehendak.

Bagi pasangan Islam, mereka sekurang-kurangnya perlu melalui ‘pembelaan’ selama dua tahun manakala bagi pasangan bukan Islam, tempoh tersebut hendaklah enam bulan sebelum keluarga angkat ini dapat meneruskan proses pendaftaran sebagai ‘anak angkat’.

Bagi kes pertama, selepas tamat tempoh pembelaan, mereka boleh merujukkan kes ke Jabatan Pendaftaran Negara dan mahkamah untuk mendapatkan taraf anak angkat.

Segala proses perlu didokumentasikan secara undang-undang supaya tidak timbul perbalahan, ungkit mengungkit dan perebutan anak diantara keluarga kandung dan keluarga angkat di masa hadapan.

(maklumat dari JKM)

No comments: